Verslag 13/04/1985

De vergadering vond plaats ten huize van Jan en Els.

Agendapunten:
 • zomeruitstap tent
 • uitstap met kinderen
 • barbeçue

Het eerste punt werd bijna volledig vergeten omdat men dit jaar nog eens een goede, flinke, rijk gevulde barbeçue wou organiseren.  Wij zijn trouwens niet voor niets een volk van eters en drinkers!

De kinderuitstap werd vastgelegd op zaterdag 29 juni met als doel de Antwerpse dierentuin.  De voordeligste formule is trein-Zoo.  Voor volwassenen bedragen de onkosten voor de trein: 100 Fr. per persoon heen en terug, en voor de Zoo 210 Fr. per persoon.  Voor kinderen van 6 tot 12 jaar: treinvervoer 90 Fr. per kind en Zoo-inkom 140 Fr.

Dezen beneden de 6 jaar hoeven zich voor het treinvervoer geen zorgen te maken, zij bollen gratis.  Wat de inkom van de Zoo betreft, is het pas gratis beneden 4 jaar, de anderen betalen ook 140 Fr.

We zouden vetrekken aan het station van Zwijndrecht met de trein van 9.57min.  Het zou dus aangewezen zijn moest iedereen ter plaatse zijn ten laatste om 9.30, daar we de tiketten, die al wel besteld zijn nog moeten afhalen en betalen.

We gaan wel in groepsverband maar het lijkt ons het beste dat iedereen zich in eigen onderhoud zou voorzien. ’t Is te zeggen de bokes, broodjes, papjes of koffiekoeken voor ’s middags.  Drank kunnen we daar altijd verkrijgen.

Indien er over dit punt nog vragen zijn kan men altijd inlichtingen inwinnen op het nr. 252.55.81 of op Camping Prima Vera, Walstraat 56.

Veertien dagen later gaan we naar de dis: DE barbeçue op het scoutsterrein op 13 juli rond 20 uur.  Om alles feilloos te laten verlopen werden zoals vorige maal de taken verdeeld.

Hugo:

 • apéritief
 • 3 bakken pils
 • 5 flessen water
 • 2 bakken Koninck
 • 1 bak Pale Ale
 • 3 flessen limonade
 • cognac

en als je dat allemaal bij de Guy gekocht hebt zal je er ook wel een paar tafels en stoelen bijkrijgen zeker hé?  We mogen de Hugo dus niet vergeten die avond.

Dirk:

 • Vis: forel en scampies bij de apéritief
 • Vlees: kippelap, runsvlees (tournedo’s)
 • Sauzen

Hopenlijk oefent hij zijn nieuwe beroep dan nog niet tot in de perfektie uit of we kunnen alles aaneengelast op de barbeçue leggen.

Lieve:

 • Vermits dat vorige maal onfeilbaar was, zijn wij zo vrij geweest het vegetarische deel aan haar over te laten.

Els:

 • Zorgt voor 7 stokkenbroden (opletten dus als je haar tegen komt, vooral niet boos maken.)

Lutgart:

 • Het ontnuchterende deel van de avond, de koffie in de vorm van filters met melk en suiker en het materiaal dat daarvoor nodig is.  We maken een enige uitzondering voor de Dirk die liever een buzeke tee heeft.

Koen:

 • Slaagt voor idereen een banaan scheef op de 198 en Myriam gaat op zoek naar muizenstrontjes.

Herman:

 • Brengt uit zijn vlot lopende zaak hotelporselein van 1° klasse mee ??  Maar vermits het verder voor iedereen crisis is brengen alle genodigden glas, bestek en tas uit de eigen keukenkast mee.  Diegenen die een barbeçue in hun bezit hebben worden vriendelijk verzocht die ook mee te brengen anders wordt het volledige rauwkost en loopt het hele zootje in het honderd.

 Ivonne:

 • Tafelkleed en servietten
 • Houtskool en white spirit, lucifers en zal voor brandwonden voor ingeval Anita de barbeçue aanmaakt.  Vermits boter ook verzachtend is brengt zij die ook in grote hoeveelheden mee.

Jan en Herman:

 • Zorgen die avond ook voor een nootje muziek.  We kunnen toch de ganse avond niet naar het getater van die mannen luisteren hé vrouwvolk??

Zoals iedereen merkt en allicht wel wist was het een goed gevulde avond bij Jan en Els.  Dit alles gezegd zijnde nemen we afscheid en tot zaterdag 29 juni om 9.30 in het station van Zwijndrecht.

Niet op de openbare weg werpen.

Verantw. Uitgever: Peersman Ivonne, Camping Prima Vera, Walstraat 56.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *