Verslag 15/03/1986

De vergadering vond plaats ten huize van Patrick en Lieve.

Agendapunten:

  • evaluatie G.W.
  • uitstap met kinderen
  • viering 6-jarig bestaan
  • ingebruikname spaarkasje

Nakeuveling over het voorbije G.W.

Algemene indrukken: positief bevonden.  Goed gegegeten, goed gedronken, goed gewandeld en goed geamuseerd.  Het was ons wel aan te zien dat we sinds het vorige G.W. in Trois-Ponts stilaan bij de bezadigde middenleeftijdsgroepen gaan behoren.  Dit was vooral te merken aan de rekening van de apéritifs, die nu voor iedereen 1 of hoogstens 2 in aantal bedroeg.

Kinderuitstap

Op het G.W. was een voorstel gekomen om met de kinderen eens een WE te doen.  Niet te ver, maar wel met de tent.  Met algemene meerderheid van stemmen werd dit goedgekeurd.  De enige vraag was wel: wat met het uitgaan ’s avonds.

Ook de oplossing was bij de hand.  Diane Peersman en Kurt Droeshout zouden de avondwacht op zich nemen.

Vanop verschillende zijden ging men informeren naar een geschikte plaats zoals bv. Zilvermeer.  Jan ging informeren naar plaatsen bij BGJG.

Patrick ging navraag doen of we over tenten van de scouts konden beschikken.  Zoniet zouden we verder zoeken naar huurtenten.  De informatie wordt doorgespeeld naar Geert of Bernard en om aan alles de laatste hand te leggen werd nog een vergadering gepland op 21 juni.

Belangrijk is wel de datum die ook met volledige goedkeuring werd vastgelegd op 11-12-13 juli 1986 dus van vrijdagnamiddag tot zondagnamiddag.

Wie zal dat niet leuk vinden.

Viering zesjarig bestaan

De bedoeling was eigenlijk dat dit vorig jaar gevierd zou worden omdat het dan 5 jaar was, maar ja dat is er niet van gekomen.  Nu werd dit punt naar de volgende vergadering verwezen omdat er belangrijker punten op de agenda stonden.

Het lijkt wel of we niet willen feesten!!!

Openen van een spaarkasje bij de nieuwe bankdirecteur in ons midden

Hier kwam de kat op de koord!!

Om alle kosten van ons turbulente (!) uitgangsleven, vooral ons G.W. te dempen was er een voorstel om een spaarrekening te openen m.a.d. maandelijks een klein bedragje te sparen aan een hoge intrest zodat ons G.W. grotendeels daarvan betaald zou worden.  Diegenen die toch sparen en niet meegaan zouden gewoon uitbetaald worden.

En vanaf nu werd het ernstig met de mannen van Sneek: het lijkt wel of we een echte vereniging worden met effektieve bestuursleden, effektieve doeleinden en niet te vergeten een heel echte NAAM.

Na geheime en anonieme stemming kwam er geen naam maar een hele slogan uit de bus:

WAAR EEN WEG IS IS EEN WEEKEND

wel moeilijk om vlaggetjes en truitjes van te maken.

(De overige voorstellen moesten trouwens van originaliteit niet onder doen)

Lieve kwam op de lange laatste nog met een logboek af.  Dit logboek zal in de toekomst alle vergaderingen meemaken en zal ook op de avond zelf ingeschreven worden door de vernatwoordelijke van dienst.  Ditmaal was dit Bernard die zich de ganse avond al had opgeofferd voor allerlei onderwerpen. 

In de toekomst zal dit de gastheer zijn.  Dus Koen hou je maar al klaar, allé tenminste als Lieve ons logboek niet vergeet mee te brengen.

’t Wordt dus echt serieus hé. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *