Verslag 04/04/1987

De vergadering vond plaats ten huize van Dirk en Anita

Agendapunten:
  • verslag vorige vergadering
  • nakaarten over GW
  • WE met kinderen
  • barbeque
  • dia’s
Lezing verslag vorige vergadering.

Dit punt was vlug behandeld, daar elk lid van de vereniging reeds in het bezit was van een copy van de hoogtepunten van deze avond.

Nakaarten over het vorige GW op 7 en 8 maart

Het weekend wordt algemeen als zeer geslaagd beschouwd.  Er wordt wel bepaald dat – voor de broodnodige variatie – er volgende keer terug vlees op tafel moet komen.

WE met de kinderen

Gezien het succes van het gezamenlijke weekend einde juni ’86, waarbij niet alleen de tenten, maar ook de kinderen werden meegenomen, wordt bij eenparigheid van stemmen een tweede uitgave gepland.  Bestemming wordt hetzelfde oord te Neeroeteren.  De datum: 26-27-28 juni.  De tenten en het goede weer zijn besteld. 

Barbeque

Dit punt zal eventueel besproken worden op de volgende vergadering, voorzien in het spiksplinternieuwe appartement van den Hugo.   Als mogelijke datum wordt reeds begin september vooropgeschoven.

Dia’s

Na de onvermijdelijke technische problemen wordt overgegaan tot het schijnen van dia’s van het laatste weekend in Ter Yde en van de vorige weekends.  Er was bovendien de boeiende fotoreeks door Els Bressinck, amateurfotografe…

(Was getekend:)

Van Havere Jan
De Bock Dirk
Van De Manacker Geert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *