Verslag 05/06/1987

De vergadering vond plaats ten huize van Hugo

Agendapunten:
  • tentenweekend
  • barbeçue
  • voorstellen
Inleiding

De eerste vergadering in de vlekkeloze witte nederzetting van de Hugo, opgeluisterd met rustige achtergrondmuziek en gezeten in knusse warme zetels.  Met daarenboven een grote verscheidenheid aan versnaperingen gaande van ansjovis over kaasblokjes naar “belegde broodjes”, astenblief.

Onze Hugo deed de vrouwen rode kaken krijgen en diegene die er niet waren hebben heel wat gemist.

Tentenweekend op datum van 26-27-28 juni in Neeroeteren

Dat tentenweekend heeft heel wat om handen gehad, vandaar dat dit briefje enige vertraging opliep.  Patrick verwittigde dat er geen tenten meer beschikbaar waren.  Dikke streep door de rekening!  Dus direkt werden zoveel mogelijk manschappen ingeschakeld om alle of bijna alle scoutsgroepen van het Vlaamse landsgedeelte af te bellen, zelfs het N.D.J. werd opgebeld maar… NIETS, totaal niets.  De einige oplossing bleef de bungalows in Neeroeteren.  Vrijdag werd opgebeld en de mensen van Berger Ven waren bereid ons twee bungalows van elk 8 personen te verhuren.  Oef!

Dit was nog niet alles zenne mannekens.  De Volmolen is ne lege molen geworden met als gevolg dat er noch huifkarren noch paarden meer zijn, dus de volgende streep door de rekening.  Dit alles kon zo maar niet door 1 persoon geregeld worden en alzo werd er een spoedvergadering bijeen geroepen op vrijdag 19 juni bij Geert en Ivonne om de regelingen van het week-end iets aan te passen.

Hetvolgende kwam uit de bus:

We zouden vertrekken op vrijdagavond 26 juni aan de kerk van Zwijndrecht om 7.30 in plaats van om 7 uur.  Deze verschuiving kwam de werkmens ten goede en er moeten toch geen tenten opgesteld worden hé?  Wat de wagens betreft zal er wel gezien worden op het kerkplein zelf.

Ook zoals alle jaren wordt aan iedereen gevraagd enige bijdrage te doen in de afgifte van materialen die elkeen ten goede komt.

Koen en Myriam:

Moeten zich dus geen kopzorgen meer maken over de tent; wel blijven zij instaan voor het broodbeleg zoals kaasjes, konfituur, choco…

Anita en Dirk:

Konden voor een schappelijk prijsje aan koffie en thee geraken, zij brengen dat dus mee alsook citroenen.  Vermits we nu de luxe van een keukentje hebben brengt Anita haar koffiezetapparaat mee.

Bernard en Lutgart:

Gingen instaan voor suiker en melk en voor W.C.papier.  Zij staan dus in voor een erg belangrijk artikel.  Er werd op de spoedvergadering ook besloten dat jullie je kaart van den bond moesten meebrengen.

Jan en Els:

Klein maar daarom verre van minder belangrijk: de kaart van den Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

Geert en Ivonne:

Brengen brood en boter mee plus ook de alomgekende, ondertussen bijna historisch geworden fricandon.

Aan de kindertjes wordt ook gedacht.  Zij worden voorzien van chocomelkjes, berekoekjes en fruit.  Wij leggen ook de baby-sitters in de wat met drank en versnaperingen.

Dit huisgezin zorgt ook voor schoteldoeken en afwasprodukt.

Dit waren de persoonlijke opgaven, nu volgen nog enkele algemeenheden die voor iedereen gelden.

Aangezien we vorig jaar veel duistere dingen hebben gedaan wordt iedereen vriendelijk verzocht een zaklamp mee te brengen.  Er is nu wel licht in ons vakantiehuisje maar voor ’s nachts zal het toch wel handig zijn.

Vrijdagavond werd besloten dat diegene die zonder problemen luchtmatras en slaapzak ter hand kunnen nemen dat dan ook maar doen.  Er zijn namelijk niet voldoende bedden voor iedereen.  Misschien is het wel handig dat we evengoed blijven instaan voor eigen eetgerei en bestek.  Diegenen die klapstoeltjes hebben mogen, ik zeg wel mogen die ook meebrengen.

Elke huisvrouw wordt vriendelijk verzocht 2 keukenhanddoeken mee te brengen.

Wat het speelgoed betreft waren we tot de overeenstemming gekomen dat iedereen 1 voetbal meebrengt en dat het andere speelgoed best thuis laten om oorlog te vermijden.

Persoonlijke medikatie dient ook meegenomen te worden.  Voor verzorging van blutsen en builen breng ik (Ivonne) het nodige mee.

Tenslotte nog dit: dieren laat men thuis of haalt men niet binnen in ons vakantiehuisje.  Wil iemand toch perfors een kater meebrengen of houden dan staat hijzelf voor de verzorging in.

Nog iets dat ik bijna vergeten was.  Wij voorzien ons van de nodige kleding; warme, droge, frisse, zwem- en regenkledij zodat niemand in zijn pyjama naar huis moet (dat moet IK juist zeggen).

Barbeçue

Na een onderbreking van enige jaren nemen we de draad of beter gezegd het stuk vlees terug op en gaan we op 12 september naar het scoutsterrein.  Hopenlijk leggen ze ons dan weer niets in de weg zodat we bij den Esser moeten gaan aankloppen met onze barbeque.  Bij slecht weer, wat hoogst-onwaarschijnlijk is reserveren we het verkennerslokaal.

Hugo ging aan Raoul vragen of hij een hapje kwam mee eten.  Dat zou hij dan aan Anita doorgeven zodat die wisten hoeveel man er komt want als ex-beenhouwer zorgt Dirk voor de hoofdschotel en voor de barbeçue.

Iedereen brengt bestel, bord, glas en tas mee.

Bernard en Lutgart:

Brengen hun vaste materialen mee: melk en suiker en daarbij nog servietten en een papieren tafelkleed.  Bernard ging weer een apéritiefje prepareren maar hopenlijk iets minder straf dan vorige keer.

Jan en Koen:

Gaan samen voor de drank zorgen namelijk bier, water, fruitsap en cagnac, hopenlijk leveren zij volle flessen af want als die twee op schok gaan…

Myriam:

Zorgt voor brood en boter

Geert en Ivonne:

Zorgen voor de groenvoorziening

Lieve en Patrick:

Brengen een koekje mee voor bij de koffie.

De koffie, dat was altijd al een probleem maar er is een oplossing: DE THERMOS.  Iedereen brengt namelijk gewoon zijn eigen thermosje koffie mee.  Simpel hé?

En op de boel wat op te vrolijken neemt iedereen wat gezellige muziek op.  Die kan dan worden afgedraait op de cassetterecorder van ???.  Wie brengt dat nog mee?

Voorstellen die op de volgende bijeenkomst bespreekbaar zijn

Waarom eens geen avondje uitgaan, een pintje gaan pakken of iets doen met een kultureel tintje zoals een toneel, een film of een poppentheater?  Als iemand iets van die aard opmerkt neem dan zelf de telefoon ter hand en zegge het voort.  Dat kan best leuk worden.

Het gastronomisch week-end zou eventueel eens kunnen veranderd worden in 1 gastronomisch maal en verder verblijf à la carte.  Büllingen wa szo een oord waar dat goed mogelijk zou zijn.  De zaterdagavond zou dan iedereen hetzelfde uitgebreid menu krijgen en de zondagmiddag kan iedereen zijn maaltijd aanpassen aan de toestand van zijn maag en van zijn hoofd.  Op de barbeçue zou dit verder besproken worden.

Zoals je merkt was het een vrij druk bezette vergadering en dit alles onder een bestendige “vrij-gezellige” gastvrijheid van den Hugo, plak, plak.

Verantwoordelijke uitgever: Ivonne Peersman 

(Was getekend:)

Van Havere Jan
De Bock Dirk
Van De Mancker Geert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *