Oud-scoutskring Sint Jorisvest

Na de begrafenis van Victor Van de Merlen – die als 58-jarige overleed op 14 oktober 1978 – groeide bij de aanwezige oud-scouts het idee om een “oud-scoutskring” op te richten. Oorspronkelijk was er een “Club van 13” (waar al snel 2 leden bijkwamen).

Theo Vaerewyck en Antoine Van Bogaert namen het initiatief en nodigden de leden van de club uit op 9 februari 1979 om de organisatie en activiteiten te bespreken.

De “Oud-scoutskring Sint-Jorisvest” was geboren. In april 1979 waren er al 53 leden.

In 1999 was er plots heel wat commotie rond “de vlag”: wat was er met de originele vlag gebeurd? De vlag die was ontworpen door Gustaaf Van de Merlen, die was genaaid door de zusters Ignace, Margriet en Adelaïde van de Kindsheid Jesu en die plechtig was ingezegend door de verbondsaalmoezenier De Neuter op 20 september 1936? In de na-oorlogse jaren was die vlag, samen met een groot gedeelte van het archief, in geheimzinnige omstandigheden verdwenen.

Antoine Van Bogaert schrijft in het gedenkboek “50 jaar scouting te Zwijndrecht”: “Naar kwatongen ons beweerden, heeft de laatste vaandrig het aan de stok gekregen met zijn eegaatje en is ze (de vlag) letterlijk in rook en as opgegaan.”

Op woensdag 6 januari 1999 om 19u30 boog een onderzoekcomité, onder leiding van Robert De Ridder, zich over het vraagstuk. De bedoeling was te achterhalen hoe die originele vlag er had uitgezien (kleuren en tekening) om een exact dezelfde kopie te laten maken.